Facebook stran

 

POLOŽAJNE OZNAKE

 

Funkcije v društvu

 

PIONIR - MLADINEC

DESETAR

 

GASILEC

 

OPERATIVNI GASILEC

 

 

 

DESETAR

 

VODNIK, NAMESTNIK POVELJNIKA IN PODPOVELJNIKA PGD

 

 

 

POVELJNIK PGD

 

ČLAN UPRAVNEGA ODBORA PGD IN ČLAN DRUGIH VOLJENIH ORGANOV PGD

 

PODPREDSEDNIK IN TAJNIK PGD

 

 

PREDSEDNIK PGD

 

 

 

Občinske funkcije

 

 

 

POVELJNIK SEKTORJA

 

NAMESTNIK OBČINSKEGA POVELJNIKA IN OBČINSKI PODPOVELJNIK

 

 

OBČINSKI POVELJNIK

 

 

 

Funkcije gasilske zveze

 

 

ČLAN POVELJSTVA GZ

 

NAMESTNIK POVELJNIKA IN PODPOVELJNIK GZ

 

POVELJNIK GZ

 

ČLAN PREDSEDSTVA GZ IN ČLAN DRUGIH VOLJENIH ORGANOV GZ

 

PODPREDSEDNIK IN TAJNIK GZ

 

 

PREDSEDNIK GZ

 

 

Funkcije gasilske zveze Slovenije

 

REGIJSKI POVELJNIK IN POMOČNIK POVELJNIKA GZS

 

NAMESTNIK POVELJNIKA IN PODPOVELJNIKA GZS

 

POVELJNIK GZS

 

ČLAN PREDSEDSTVA GZS IN ČLAN DRUGIH VOLJENIH ORGANOV GZS

 

NAMESTNIK PREDSEDNIKA IN PODPREDSEDNIKA GZS

 

 

PREDSEDNIK GZS

 

 

Častne funkcije

 

 

ČASTNI POVELJNIK PGD

 

ČASTNI OBČINSKI POVELJNIK

ČASTNI POVELJNIK GZ

 

ČASTNI POVELJNIK GZS

 

 

 

ČASTNI PREDSEDNIK PGD

 

ČASTNI PREDSEDNIK GZ

 

ČASTNI PREDSEDNIK GZS

 

 

                                                                                                                                                                                                 ↑ nazaj na vrh strani