Facebook stran

 

GASILSKI ČINI

 

 

Čini - mladina

 

 
 
PIONIR

 

 

 

    MLADINEC

 

 

 

 

 Čini - člani

 

Do višjih in visokih častnikov, so čini za vse gasilce enaki, tako za organizacijsko strujo društva, kot za operativni del društva. Čine gasilci pridobimo s temeljnim gasilskim usposabljanjem, v stopnje pa napredujemo glede na čas v prejšnjem činu, ali glede na opravljeno dodatno gasilsko usposabljanje (specializacija).

 

 

TEČAJ ZA GASILCA PRIPRAVNIKA

 

TEČAJ ZA OPERATIVNEGA GASILCA

 

 

  GASILEC

PRIPRAVNIK *

  GASILEC

GASILEC
I. STOPNJE  

GASILEC
II. STOPNJE  

                         * GASILEC PRIPRAVNIK NI ČIN

 

 

 

TEČAJ ZA

VODJO SKUPINE

 

 

  VIŠJI GASILEC

VIŠJI GASILEC
 
I. STOPNJE

  VIŠJI GASILEC

II. STOPNJE

 

 

 

TEČAJ ZA

VODJO ENOTE

 

 

  NIŽJI GASILSKI

ČASTNI

NIŽJI GASILSKI
ČASTNIK I. STOPNJE

NIŽJI GASILSKI
ČASTNIK II. STOPNJE

 

 

 

TEČAJ ZA

VODJO ENOT

 

 

  GASILSKI ČASTNIK

 

GASILSKI ČASTNIK
I. STOPNJE

GASILSKI ČASTNIK
II. STOPNJE

 

Pri višjih in visokih gasilskih častnikih, pa se čini razdelijo na dve področji, ki delujeta v društvu, in sicer na operativno in organizacijsko.

Čine za organizacijsko smer nosijo na svojih ramenih predsedniki, podpredsedniki, tajniki, . . . . Se pravi organizacijski kader društva.

Čine za operativno funkcijo pa poveljniki, podpoveljniki, ter pomočniki poveljnikov, . . . . To so gasilci, ki izvajajo naloge, katere jim naložijo organizacijski častniki, ter naloge, katere dobijo preko sistema zaščite in reševanja (se pravi intervencije . . . ).

Tako je sistem sestavljen v teoriji, v praksi pa marsikje organizacijski kader aktivno deluje tudi v operativi (hodi na intervencije), vendar ima v operativi glavno besedo poveljnik, podpoveljnik ali častnik z operativnim činom. Četudi je čin poveljnika nižji od čina predsednika mora predsednik spoštovati in delati po navodilih poveljnika (delovanje operative, intervencije).

 

 

  TEČAJ ZA ČLANA

VIŠJEGA POVELJSTVA

 

 

 

  VIŠJI GASILSKI

ČASTNIK

 

VIŠJI GASILSKI

ČASTNIK I. STOPNJE

VIŠJI GASILSKI

ČASTNIK II. STOPNJE

 

 

 

  TEČAJ ZA VIŠJEGA STROKVNEGA SVETOVALCA

 

 

 

  VIŠJI GASILSKI

ČASTNIK ORGANIZACIJSKE SMERI

 

VIŠJI GASILSKI

ČASTNIK ORGANIZACIJSKE SMERI I. STOPNJE

VIŠJI GASILSKI

ČASTNIK ORGANIZACIJSKE SMERI II. STOPNJE

 

 

  TEČAJ ZA GASILSKE VODJE V REGIJI IN DRŽAVI

 

 

 

  VISOKI GASILSKI

ČASTNIK

 

VISOKI GASILSKI

ČASTNIK I. STOPNJE

VISOKI GASILSKI

ČASTNIK II. STOPNJE

 

 

 

  NI TEČAJA - ČIN SE PODELI NA PREDLOG GZS

 

 

 

  VISOKI GASILSKI

ČASTNIK ORGANIZACIJSKE SMERI

 

VISOKI GASILSKI

ČASTNIK ORGANIZACIJSKE SMERI I. STOPNJE

VISOKI GASILSKI

ČASTNIK ORGANIZACIJSKE SMERI II. STOPNJE

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 ↑ nazaj na vrh strani