Facebook stran

 

INTERVENCIJE V LETU 2014

 

 

4. januar ob 19:59 uri smo dobili obvestilo da gori stanovanjski objekt v Zajelšah št. 41. Izvozili smo ob 20.05 z PV-1, GVC 16/15 in GVM-1 ter izvoz javili na center za obveščanje. Požar je zajel cca. 6m^2 fasadne površine in se razširil na opaž 4m^2. Hitra intervencija je preprečila razširitev na ostrešje stavbe. Na intervenciji je sodelovalo 20 operativnih članov PGD Dol pri Ljubljani. Intervencija je bila zaključena ob 21:20 uri.

 

4. januar ob 23:25 uri so ponovno zapiskali pozivniki, da gori zabojnik za smeti v Kamnici. Izvozili smo ob 23.29 z GVC 16/15 ter izvoz javili na center za obveščanje. Na kraj smo prišli ob 23.35 ter ugotovili, da gori zabojnik za embalažo. Zabojnik smo pogasili gasilci PGD Dol pri Ljubljani.. Na intervenciji je sodelovalo 7 operativnih članov. Intervencija zaključena ob 00:02 uri.

 

19. januar ob 00:30 uri je zaradi močnega deževja narasel potok Pšata. Okvarjene zapornice na jezu so še dodatno predstavljale nevarnost za poplavljanje v naselju ob potoku v Beričevem. Po klicu centra za obveščanje, smo si ogledali kraj dogodka in o nevarnosti obvestili prebivalce ob potoku.

 

2. februar ob 14:23 uri smo bili obveščeni o podrtem drevesu na izvozu iz zasavske ceste v Ihan. Izvozili smo z GVC 16/15. Na kraju dogodka je bil tudi že koncesionar za ceste podjetje Vode d.o.o. Naredili smo dodatni obhod zaradi žleda in odstranili veje, ki so visele na cestišče in ogrožale varnost v cestnem prometu. Na intervenciji je sodelovalo 10 operativnih članov PGD Dol pri Ljubljani. Intervencija zaključena ob 15:35 uri.

 

3. februar ob 07:39 uri so zapiskali pozivniki. Voda v kleti stanovanjske hiše Zaboršt pri Dolu 33.  Izvozili smo z PV-1, PMB in GVC 16/15. Na kraju smo ugotovili, da je zaradi narasle talne in hudourniške vode možno večje zalitje kleti. Začeli smo z črpanjem iz odtočnega jaška, kateri je ogrožal, da bi prišlo do zalitja kleti. Na intervenciji je sodelovalo 6 operativnih članov. PGD Dol pri Ljubljani. Intervencija zaključena ob 10:15 uri.    

 

5. februar ob 08:00 uri so v naši občini nekateri bili še vedno brez elektrike zaradi žleda in podrtih dreves na daljnovode. Gasilci PGD Dol pri Ljubljani so priskrbeli 1x agregat za oskrbo z elektriko v Klopce. Agregat vrnjen in pripravljen v vozilu PMB 7. februarja ob 20:00 uri.  

 

8. februar ob 06:30 uri so naši gasilci odšli na pomoč v notranjsko regijo v Stari trg pri Ložu. Izvozili smo z PV-1 in tremi člani posadke. Odstranjevali so podrta drevesa, ki so bila podrta čez ceste, katere je povzročil žled v minulem tednu. Intervencija zaključena ob 19:00 uri.

 

27. februar ob 19:08 uri smo bili obveščeni o prometni nesreči v križišču na Zasavski cesti za Videm. Izvozili smo z GVC 16/15. V nesrečo so bila udeležena tri osebna vozila. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Dol pri Ljubljani, ki so zavarovali mesto nesreče in izklopili akumulatorje. Na intervenciji je sodelovalo 6 operativnih članov. Intervencija zaključena ob 19:42 uri.  

 

9. marec ob 13:30 uri je v Lazah pri Dolskem zagorelo v naravi. Izvozili smo z PV-1, GVC 16/15 ter GVM-1. Požar se je začel širiti po pobočju, potem ko je otrok zakuril odpadni material. Zaradi suhe podrasti in vetra se je požar začel hitro širiti. Gasilcem je požar na okoli treh hektarjih gozda nad železniško progo, uspelo omejiti okoli 15:30 ure  Zaradi gašenja je bil oviran tudi železniški promet. Lokalna cesta Laze – Jevnica je bila prav tako nekaj časa zaprta za ves promet. Na intervenciji je sodelovalo 15 operativnih članov PGD Dol pri Ljubljani in vsa društva GZ Dol – Dolsko. Na pomoč so prišli še iz petih PGD iz vzhodnega dela ljubljanske mestne občine. Intervencija zaključena ob 19:30 uri.

 

12. marec ob 17:41 uri smo bili obveščeni, da med Vidmom in Dolom gori lovska opazovalnica. Izvozili smo z PV-1 in GVC 16/15. Na kraj dogodka smo prišli ob 17:48 uri in ugotovilI, da gori opazovalnica in travnata površina okoli nje. Hitra intervencija je preprečila, da ni prišlo do večje širitve požara po travnati površini širše od opazovalnice. Na intervenciji je sodelovalo 8 operativnih članov. Intervencija zaključena ob 18:17 uri.

 

15. marec ob 16:00 uri smo bili obveščeni, da je ponovno zagorelo V Lazah pri Dolskem na istem mestu kot pred tednom dni. Izvozili smo z GVC 16/15 in GVM-1. Prišlo je do samovžiga podrasti na dveh mestih. Gorelo je na hribovitem predelu gozda na površini okoli enega hektarja. Potrebovali so dodatno pomoč in vodo. Požar smo uspešno pogasili gasilci PGD Dol, Laze in Dolsko. Na intervenciji je sodelovalo 12 operativnih članov PGD Dol pri Ljubljani. Intervencija zaključena ob 18:50 uri.

 

6. april ob 17:53 uri smo bili obveščeni o plazu, ki se je sprožil v naselju Podgora pri Dolskem. Izvozili smo z PV-1 ter GVC 16/15. Na kraju smo ugotovili, da je zaradi nevihte bližnji potok poplavil, ter da ne gre za plaz. Stanovalci so svoja dvorišča očistili. Nadaljnje ukrepanje ni bilo potrebno. Na intervenciji je sodelovalo 9 operativnih članov. Intervencija zaključena ob 18:26 uri.   

 

20. junij ob 16:03 uri so zapiskali pozivniki, da v Zajelšah 35 gori stanovanjska hiša. Izvozili smo z GVC 16/15 in PV-1. PV -1 se je na poti na intervencijo pokvarilo, zato se je posadka peš vrnila do gasilnega doma, na kar se je izkazalo, da je zatajil pri vžigu še GVM -1. Druga posadka je bila primorana tako na intervencijo z svojimi osebnimi vozili. Ko smo prispeli do hišne št 35 ni bilo sledu o požaru. Izkazalo se je, da je bila slaba komunikacija med prijaviteljem in centrom za obveščanje. Prava št. je bila 5. Na kraju smo ugotovili, da je zaradi požara v dimniku kamina, zagorelo ostrešje stanovanjske hiše v velikosti 20m^2. Požar smo uspešno pogasili in ostrešje pokrili z ponjavo. Na intervenciji je sodelovalo 11 operativnih članov. Intervencija zaključena ob 17:43 uri.

 

29. avgusta ob 23.30 uri sta v Dolu pri Mercatorju gorela vozička naložena s kartoni. Izvozili smo z GVC 16/15. Hitra intervencija je preprečila, da ni prišlo do večje škode, da se ogenj ni razširil na druge vozičke, ki so bili zloženi ob objektu in posledično, da ogenj ni zajel objekta. Poleg tega je bila še druga nevarnost zaradi plinske cisterne, ki je stala cca 5 m od gorišča. Na intervenciji je sodelovalo 7 operativnih članov. Intervencija zaključena ob 23.59 uri.    

 

22. oktobra ob 03:14 uri so začeli piskati pozivniki po večjem neurju. Izvozili smo z GVC 16/15 ter GVM1. Posredovali smo na enajstih lokacijah v naselju Zaboršt, Zajelše, Podgora in Dol. Na poti v Kamnico pa je prišlo do preklica. Prišlo je do zalitja nekaterih stanovanjskih hiš. Na intervenciji je sodelovalo 8 operativnih članov. Intervencija zaključena ob 07:00 uri.   

 

4. november ob 14:04 uri  smo bili obveščeni o gorečem avtomobilu na glavni cesti pri OMW črpalki. Izvozili smo z GVC 16/15. Na kraju smo ugotovili, da je prišlo do okvare na turbini motorja in da do požara ni prišlo. Na intervenciji je sodelovalo 5 operativnih članov. Intervencija zaključena ob 14:30 uri.

 

7. november ob 02:07 uri so se ponovno po močnem deževju začeli oglašati pozivniki. Bili smo obveščeni, da voda ogroža trgovino Mercator v Dolu, vodo na parkirišču smo izčrpali in nadaljevali z dežurstvom. Tudi v jutranjih urah smo nadaljevali s pregledom terena, ki se je nadaljevalo v popoldne. Ob 16:00 uri smo ponovno odšli do trgovine Mercator in iz parkirišča ponovno izčrpali vodo, ki je ogrožala kletne prostore. Vajo smo ponovili v poznem popoldanskem času, ko smo ponovno prečrpali vodo s parkirišča pred trgovino Mercator v Dolu pri Ljubljani. Približno ob istem času smo trem gospodinjstvom razdelili protipoplavne vreče. Ob 20. uri smo pri hiši Dol 21 namestili potopno črpalko in prečrpali vodo z dvorišča, ki je sicer grozila, da vdre v kletne prostore. Voda je dotekala iz »Penkačevega« potoka. Ob 20:35 so ponovno zapiskali pozivniki, da voda v Zaborštu 73M zaliva hišo. Na terenu smo prekopali del brežine potoka, da se je voda zlivala nazaj v strugo in s tem preprečili zalitje hiše. Zvečer ob 23. uri smo večino gasilcev poslali domov k počitku ter vzpostavili dežurstvo v minimalnem številu, ki je nadaljevalo s pregledom in opazovanjem terena in vodostajev. Noč se je začela mirno in do 2. ure zjutraj dne 8.11 se ni zgodilo nič bistvenega. Po tej uri pa je nenadno narasla reka Kamniška Bistrica, kar je povzročilo razlitje potoka Pšata na desni breg. Proti jutru je reka Kamniška Bistrica narasla še bolj, vendar je nižji vodostaj reke Save omogočal dobro odtekanje v glavno strugo reke Save. V jutranjih urah smo na objektu v Zaborštu postavili lestev, saj so lastniki ugotovili, da jim pušča streha in jim s tem omogočili popravilo. Gasilni dom smo zapustili okrog 11:00 ure in odšli na zaslužen počitek, ter doma ostali v pripravljenosti. Na intervenciji smo uporabili vsa vozila in potrebno opremo. Na intervenciji je vse skupaj sodelovalo 32 operativnih članov.

 

22. decembra ob 23:13 uri so zapiskali pozivniki, da pri Mercatorju gorijo smeti. Izvozili smo z GVC 16/15 in PV-1. Na kraju smo ugotovili, da gorijo vozički naloženi z papirjem. Poleg vozičkov sta zraven stala še 2 hladilnika enega smo uspeli rešit. Meter stran od ognja je stala cisterna z plinom. Hitremu posredovanju gre zasluga, da ni prišlo do večjega požara. To je letos že druga enaka intervencija pri Mercatorju, zaradi nepravilnega skladiščenja odpadne embalaže. Na intervenciji je sodelovalo 8 operativnih članov. Intervencija zaključena 23:40 uri.   

 

25. decembra ob 04:11 uri so ponovno zapiskali pozivniki, da gori pri Mercatorju. Izvozili smo z GVC 16/15 in GVM-1. Na kraju smo ugotovili, da je nekdo ponovno zakuril tri kontejnerje za ločeno zbiranje odpadkov. Požar smo pogasili gasilci PGD Dol pri Ljubljani. Na intervenciji je sodelovalo 12 operativnih članov. Intervencija zaključena ob 04:57 uri.

 

Skupaj v letu 2014 beležimo 19. intervencij.